Vážení klienti,

vítejte na našich internetových stránkách. Můj tým se zabývá komplexní stomatologickou péčí se zaměřením na estetickou stomatologii, endodoncii a implantologii. Od roku 2015 působíme na adrese Na Prosecké vyhlídce, kde jsem vybudoval moderní nadstandardní zubní studio. Zde se soustředíme na péči na současné nejvyšší možné úrovni.

Vážení klienti,

vítejte v našem dentálním studiu.

Martin Lamm"Krása je jednotou v rozmanitosti."

Aristotelés ze Stageiry


Dentální tým

team member

MUDr. Martin Lamm

estetická stomatologie
implantologie
komplexní stomatologická léčba
endodoncie

team member

MDDr. Martina Lesáková

estetická stomatologie
endodoncie
dětská stomatologie
komplexní stomatologická léčba

Bc. Eva Šafaříková

dentální hygienistka

team member

Terezie Dědková

zubní asistentka

team member

Helena Laubeová

zubní asistentka

team member

Miluše Böhmová

zubní asistentka


Fotogalerie

Ordinace

Prováděné úkony


Ceník

Ceník doplatků za vybrané výkony
Fotokompozitní (bílá) výplň od 1900 Kč
Použití koferdamu (izolační blány) 300 Kč
Dostavba pod korunku 2000 Kč
Bělení zubů ordinační 4000 Kč
Bělení zubů domácí od 3500 Kč
Endodontická terapie, 1 kořenový kanálek od 3000 Kč
Endodontická terapie, 2 kořenové kanálky od 4500 Kč
Endodontická terapie, 3 kořenové kanálky od 6500 Kč
Komplexní léčebný a cenový plán 1000 - 1500 Kč
Konzultace neregistrovaného pacienta 600-1000 Kč
Ceník doplatků za vybrané protetické práce
Korunka keramická frézovaná od 8500 Kč
Estetická faseta keramická 7500 Kč
Inlay keramická frézovaná 7200 - 8200 Kč
Onlay (overlay) keramická frézovaná 8300 Kč
Wax-up (zub) 200 Kč
Snímací náhrada skeletová 7350 - 9200 Kč
Ceník doplatků za implantologii
Implantát Alpha-Bio, chirurgická část 15000 Kč
Protetická část, korunka keramická frézovaná od 13500 Kč
Abutment individuální 3800-5000 Kč
Miniimplantát MSD, 4 ks, kompletní léčba 36500 Kč
Miniimplantát MSD, 2 ks, kompletní léčba 21600 Kč
Dentální hygiena
Dentální hygiena 60 minut 1200 Kč
Dentální hygiena 30 minut 700 Kč
Recall 700 Kč
Air-flow (pískování) od 500 Kč
Instruktáž dentální hygieny od 500 Kč
Fluoridace od 300 Kč

Smluvní pojišťovny


Články

ENDODONTICKÁ LÉČBA

Co je endodoncie?

Endodoncie se zabývá prevencí a léčbou onemocnění zubní dřeně a následnými komplikacemi postihujícími přilehlou kost. Zubní dřeň obsahuje cévy a nervy obklopené rosolovitou hmotou. Nachází se uvnitř zubu V korunkové a kořenové části. „Umrtvení“ zubu tedy neznamená pouze „odstranění nervu“, ale celé této hmoty.

Mezi onemocnění zubní dřeně patří zánět zubní dřeně akutní a chronický (pulpitis acuta, pulpitis chronica), nekróza zubní dřeně (necrosis pulpa) a gangréna zubní dřeně (gangraena pulpa). Dnešní dělení zánětů zubní dřeně je spíše na zánět vratný a nevratný (pulpitis reversibila, pulpitis ireversibila). Na onemocnění zubní dřeně úzce navazuje postižení přilehlé kostní tkáně a periodontálních vláken (periodontitis chronica, periodontitis acuta), pro které se nevhodně užívá označení „VÁČEK“.

Nejčastější příčinou těchto onemocnění je bakteriální infekce pocházející ze zubního kazu, rozpadlých zubů a nevyhovujících výplní. Další příčinou jsou rozsáhlé výplně zasahující do blízkosti zubní dřeně a protetické práce (korunky a můstky).

Léčba závisí na základním onemocnění, V zásadě jde ale o odstranění celé zubní dřeně z korunky a kořenových kanálků, mechanické vyčištění a desinfekce a následné hermetické vyplnění těchto prostor. Takto ošetřený zub je plnohodnotným zubem k zubům „živým“. Vyšší frekvenci fraktur (zlomení) těchto zubů lze předejít vhodným následným ošetřením.

Kdy se provádí endodontická léčba?

Vývoj endodoncie jako speciálního podoboru zubního lékařství sahá desítky let zpět. Používání arsenu a jiných historických preparátů k léčbě onemocnění zubní dřeně je dnes již obsolentní záležitost.

Úspěšná endodontická léčba spočívá ve včasném a precizním ošetření kořenových kanálků, čímž předcházíme pozdějším komplikacím. Léčba neinfikovaného nebo pouze lehce infikovaného zánětu dřeně je mnohem jednodušší a úspěšnější než léčba silně infikované gangrény s postižením přilehlé kosti.

Tak například preparace na protetickou korunku znamená snesení velkého množství tvrdých zubních tkání. To u tenkých zubů (horní postranní řezáky, dolní řezáky, některé premoláry – „čtyřky a pětky“) vede k značné traumatizaci zubní dřeně a ohrožení její vitality. Takové zuby je pak někdy lepší preventivně „umrtvit“ a vyhnout se pozdějším komplikacím. Léčba zubů s umělou korunkou je totiž velmi složitá.

Dnešní moderní stomatologie se snaží postižení zubní dřeně předcházet. Například u hlubokých výplní provádíme tzv. přímé nebo nepřímé překrytí zubní dřeně, kdy na nejhlubší místo aplikujeme preparát stimulující buňky zubní dřeně k regenerativním procesům a novotvorbě tvrdé zubní tkáně. Protetické korunky dnes V některých případech nahrazují tzv. inlaye a onlaye (v podstatě částečné korunky), které významně šetří tvrdé zubní tkáně. Základem současné endodoncie je prevence zubního kazu, nevhodných výplní a nevyhovujících protetických prací.

Jak probíhá endodontické ošetření?

Dřívější postupy sázely na desinfekci kořenových kanálků, kdy se do nich vkládaly různé chemické prostředky. Bohužel většina z nich působila negativně na okolní tkáně. Následně se takto „čisté“ kanálky vyplnily cementem. Jeho zásadní nevýhodou je, že se velice rychle vyluhuje. Tím V kanálcích vznikají prázdné prostory, kde se opět pomnoží bakterie, a celý proces se opakuje, bohužel s mnohem horší prognózou.

Dnešní koncept vychází z mechanicko-chemického ošetření kořenových kanálků. Základem je mechanické vyčištění (vyškrábání) veškeré zubní dřeně a okolní infikované tkáně. k tomu používáme kořenové nástroje z nikl-titanových slitin, jejichž výrazná flexibilita (ohebnost) umožňuje ošetření i výrazně zahnutých kořenových kanálků. Jako pomocná chemická složka se užívá roztok chlornanu sodného, chlorhexidin a kyselina EDTA. Při celém ošetření musí být zub izolován speciální blánou (koferdamem), aby nedošlo ke kontaktu se slinou – slina je „nosičem“ bakterií, které opět infikují již čistý kanálek.

Na závěr se čistý a suchý kanálek hermeticky vyplní. Úkolem plnícího materiálu je trvalé a těsné uzavření kanálku, jeho nevstřebatelnost a biologická snášenlivost. V současnosti je jediným vhodným materiálem gutaperča. Jde o materiál podobný gumě, který se získává ze stromů rostoucích především V Malajsii.

Celý proces je časově, technicky a materiálově náročný, z toho vyplývá i relativně vysoká cena celého ošetření. Vykoupena je zachováním vlastního zubu, což je pro nás základní priorita.

A co následuje?

Nemysleme si, že ošetřením kořenových kanálků vše končí.

I sebelépe „zaplněný“ zub nemá šanci na dlouhé přežití při nevyhovujícím následném ošetření. Ať už jde o výplň nebo protetickou rekonstrukci (inlay, onlay, endokorunku, korunku), musí být kvalitní a přesná. V opačném případě dochází k reinfekci a následná léčba je velmi nejistá.

Při menší ztrátě tvrdých zubních tkání jsou ideálním řešením výplně z kompozitní pryskyřice („bílé výplně“). Kromě estetiky jsou jejich hlavní výhodou vlastnosti podobné tvrdým zubním tkáním. Proto je u nich riziko fraktury (rozlomení) zubu minimální.

Amalgám je V současné době na velkém ústupu. i moderní kvalitní amalgámy mají, pomineme-li estetiku, jednu zásadní nevýhodu. Jde o kovy, jsou tedy velice tvrdé. Nezajistíme-li nejprve zpevnění zubu jiným „měkčím“ materiálem, např. právě pryskyřicí, hrozí velké riziko praskání nebo odlomení zubu.

Při větší ztrátě zubní tkáně zhotovujeme protetickou rekonstrukci. Inlay (částečná dostavba) je alternativou výplně, endokorunka a korunka pak rekonstruuje celý zub, který se tak ideálně zpevní.

Posouzení je vždy individuální. Důležité je, aby toto ošetření nenásledovalo dlouho po endodontické léčbě a aby bylo kvalitně zhotovené.


Kontakt

MUDr. Martin Lamm

mob.: +420 702 187 930, +420 722 949 060
email: marnospamtin@lamm.cz

MDDr. Martina Lesáková

mob.: +420 601 141 165
email: marnospamtina@lamm.cz

tel.: +420 286 588 552
Na Prosecké vyhlídce 853/7
190 00 Praha 9

Ordinační hodiny

Pondělí 8:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30

Napište nám